YERLEŞTİRME PROFİLİ: PLASTICS

PLASTİK. YÜKSEK TALEPLER IÇIN UZMAN.

DOLDER PLASTIK’in sorumluluk alanı, yapay granür maddeleri hakkında danışma ve tedarik lanıyla ilgilidir.

DIŞ PİYASA SATIŞLARI - SALES MANAGER

Sizin göreviniz
Siz, OEMs’ye;  ticari ilişkilerde, etkinlikler, teslimat hizmetleri ve acentalar husunda uzun süreli, kazanç getirici karar verici katkı yapılarını oluşturmada hizmet vereceksiniz. Bizim fiyat ve hizmet sekmentindeki ürünlerimiz, Otomobil, elektron ve elektronik, tüketici, endüstriyel ve aynı şekilde tıbbi hizmetler alanına angaje olmuştur. Siz, ticari partnerlerimizi düzenli olarak ziyaret edeceksiniz (İş seyahatleri oranı yaklaşık 60%). OEMs’de yeni kullanımlar geliştirecek ve imalatçılara yardımcı olacaksınız. Elde ettiğiniz sonuçlar, Business Team Leader Plastics ekibi tarafından üstlenilecek.

Beraberinizde ne getirmelisiniz
Teknik Background (yapay maddeler teknolojisi, teknik Mühendislik HTL/FH) yapay maddeler endüstri alanında gereklidir. Satışa odaklı proplem çözücü yeteneğiniz ve satış dalında yılları bulan mesleki tecrübeniz olması gerekir. Başarıya giden anahtar; şahsi sorumluluk alma kabiliyeti, kişisel duruş yeteneği ve esnek çalışma koşulları ve satıştan keyif almada geçer. Ileri düzeyde Almanca ve İngilizce (Fransızca artı avantajdır) sonucu belirler.

 

İÇ PİYASA SATIŞI - SALES COORDINATOR

Sizin göreviniz
Siz, hammadde ithalat ve ihracatı yapan iş takımı için ticari ve makul çözümler bulmak husunda sorumlusunuz ve bağımsız depo danışmanısınız. İlaveten envanter ( No-und Slow Mover) denetmeni olarak sorumlusunuz. Ayrıca siz, müşteriler ve bayiler arasında bağlantı unsuru olup ilaveten randevular ve randevuların denetimi koordinasyonu görevini de yapacaksınız. Siz, bayiler için makul danışman tavsiyelerinden sorumlu olacaksınız ve onlar için tahminler oluşturacaksınız. Müşterilerinize Telemarketing hususunda danışma hizmeti verecek ve satıcılarla birlikte bağımsız teklifler oluşturacaksınız. Taşıma ve depolama firmalarıyla fiyat ve hizmet müzakereleri, çok yönlü görev bölgesinin içine dahildir. Nakliye konusunda eğitiminiz olması ve asgari üç yıl mesleki tecrübeniz olması gerekir. Severek şahsi sorumluluk üstlenmelisiniz ve kişşsel inisiyatif ve esnek çalışma koşullarına uyumlu olmanız gerekir. İleri düzeyde Almanca ve İngilizceye hakimiyet (Fransızca bilmek artı avantajdır) bu cazip iş için ön şarttır.

Beraberinizde ne getirmek zorundasiniz
Nakliye konusunda eğitiminiz olması ve asgari üç yıl mesleki tecrübeniz olması gerekir. Severek şahsi sorumluluk üstlenmelisiniz ve kişşsel inisiyatif ve esnek çalışma koşullarına uyumlu olmanız gerekir. İleri düzeyde Almanca ve İngilizceye hakimiyet (Fransızca bilmek artı avantajdır) bu cazip iş için ön şarttır.