NORIT® SAE SUPER

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ KARBON

BELEDİYENİN ATIK SU ARTIMASI İÇİN

Aktif karbon, atık su atıklarından ortaya çıkan endişe verici kirleticileri, yüzey sularına salınmasını önlemek amacıyla yüzeyde tutmak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu kirleticiler, endokrin bozucuları, hormonları ve farmasötik artıkları içerebilir.

Bu ürün aşağıdaki ülkede mevcuttur: İsviçre

Temas:
Komma
 
Christian Zumwald (FP)
Business Unit Manager
FILTRATION & PURIFICATION
Telefon: +41 61 326 66 26
Faks:

Evsel ve ticari atık sular, geleneksel bir belediye atık su arıtma tesisinde kolayca biyolojik olarak parçalanabilen konsantre organik atıklar içerme eğilimindedir. Patojenleri, oksijen gerektiren bileşikleri, inorganik ve sentetik organik kimyasalları ortadan kaldırarak belediye atık su arıtma tesislerinin katı, yasal düzenlemelere dayalı atık su kalitesi kriterlerini karşılamasına yardımcı olmak için aktif karbon sağlıyoruz.

Granül aktif karbon (GAC), sabit filtre yataklarında, bağımsız adsorblayıcılar veya hareketli yatak konfigürasyonunda kullanılırken, toz halinde aktif karbon (PAC) tipik olarak bir pıhtılaşma/flokülasyon tankında dozlanır veya aktif çamur işlemi ile birlikte uygulanır. 

En iyi kaliteli toz aktif karbonumuzu size sunmaktan gurur duyarız:

NORIT® SAE SUPER (PAC)

FAYDALARI

10-20 mg/l PAC dozu birçok mikro kirleticinin (MP) %80'ini uzaklaştırır

NORIT® SAE SUPER aktif karbon, düşük PAC doz oranlarında son derece yüksek MP eliminasyonu sağlayan, performans açısından bir endüstri referans ürünüdür. Karbon, çözünmüş organik karbon (DOC) fraksiyonunun adsorpsiyonundan kaynaklanan gözenek blokajının etkisini azaltan yüksek oranda mezogözeneklidir ve MP'lerin adsorpsiyonunu sağlayan yüksek oranda mikro gözeneklidir.

NORIT® adı, DOLDER Ltd. tarafından lisans altında kullanılan tescilli bir ticari markadır.